Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Ústav súdneho znalectva

Názov vzdelávacieho programu/modulu Špecializované vzdelávanie v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác
Profil absolventa
  • Vzdelávanie je nadstavbou vysokoškolského štúdia II. stupňa, poskytuje ucelené špecializované vzdelanie znalcom a uchádzačom o znaleckú činnosť v odbore Stavebníctvo, v znaleckých odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác.
  • Cieľom vzdelávania je poskytnúť účastníkom poznatky zo študijného programu Stavebníctvo, Súdne inžinierstvo, ďalších nadväzujúcich študijných odborov, ako aj právnych predpisov súvisiacich so znaleckou činnosťou v stavebníctve, odhade hodnoty nehnuteľností a odhade hodnoty stavebných prác.
  • Súčasťou štúdia je získanie osobitného vzdelania o spôsobe výkonu znaleckej činnosti (odborné minimum pre znalcov).
  • Cieľovou skupinou vzdelávania sú uchádzači o vykonávanie znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo, v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác.
Osnova

1. Predpisy pre znaleckú činnosť
2. Základy práva
3. Metodika znaleckej činnosti
4. Kataster nehnuteľností
5. Budovy a inžinierske stavby
6. Stavebný zákon
7. Odhad hodnoty nehnuteľností
8. Ohodnocovanie nehnuteľností, zahraničné metodiky
9. Odhad hodnoty stavebných prác
10. Záverečná práca

Odborný garant doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Organizačný garant Ing. Silvia Gregušová, PhD. Tel.: 02 32888 701
Email: usz@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 240 hodín Forma: sústredenia (online/prezenčne, v závislosti od pandemickej situácie)
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena 2550 € s DPH
Priznané právo Poverenie MŠSR


Kľúčové slová

Obsah Znalec
Forma eLearning - dištančná,Sústredenie
Cieľová skupina Študenti a absolventi STU
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!