Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Ústav súdneho znalectva

Názov vzdelávacieho programu/modulu Osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti - odborné minimum znalcov
Profil absolventa

Účelom kurzu je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti. Podmienka zápisu do zoznamu znalcov pre vybrané odvetvia.

Osnova

Obsahom vzdelávania sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka znalca, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu.

  1. Štúdium odborného  minima  pre  znalcov  v rámci ďalšieho vzdelávania poskytuje doplnkové odborné vzdelanie znalcom a uchádzačom o znaleckú činnosť.
  2. Cieľom štúdia je poskytnúť znalcom a uchádzačom o znaleckú činnosť poznatky z predpisov súvisiacich so znaleckou činnosťou.
  3. Súčasťou štúdia je prehlbovanie a inovácia vedomosti, poznatkov a znalosti získaných v priebehu predchádzajúceho štúdia a odbornej praxe.
  4. Absolvovanie vzdelávania spĺňa jeden zo základných predpokladov, uvedených v § 5, ods. 1, písm. d zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, pre zápis do Oddielu znalcov v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
Odborný garant doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Organizačný garant Ing. Silvia Gregušová, PhD. Tel.: 02 32888 701
Email: usz@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 30 hodín Forma: Prednášky
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena 300 € s DPH
Priznané právo Poverenie MŠSR


Kľúčové slová

Obsah Znalec
Forma eLearning - dištančná,Sústredenie
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!