Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Katedra dopravných stavieb

Názov vzdelávacieho programu/modulu Inovácie v cestnom staviteľstve
Profil absolventa

Absolventi kurzu sa oboznámia s novými trendmi a zmenami v oblasti dopravného plánovania a cestného staviteľstva. Získajú nové informácie a vedomosti z oblasti projektovania ciest a diaľnic, miestnych komunikácií. Hlavným cieľom je Informovať pracovníkov štátnej správy o nových normatívnych požiadavkách a legislatívnych zmenách v uvedenej oblasti.

Osnova
  • Zmeny v normách a revízie noriem vo všetkých oblastiach cestného staviteľstva
  • Dopravno-inžinierske podklady pre projektovanie
  • Nároky na bezbariérový verejný priestor, reintegrácia dopravného priestoru, upokojovanie prieťahov
  • Diagnostika a metódy hodnotenia stavu vozoviek a dopravných plôch
  • Zmeny v označovaní – klasifikovaní a zatrieďovaní cestných stavebných materiálov – STN EN
  • Technické smernice pre navrhovanie asfaltových a cementobetónových vozoviek
Odborný garant doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Organizačný garant Ing. Miloslav Nemček, PhD. Tel.: +421 2 59274363
Email: miloslav.nemcek@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 4 dni Forma: prezenčná
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena 450 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!