Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Názov vzdelávacieho programu/modulu KURZ ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY
Profil absolventa

Absolventi kurzu si doplnia vedomosti a zručnosti zo stredoškolskej matematiky tak, aby boli pripravení na štúdium na technickej univerzite

Osnova
  • Úpravy algebrických výrazov, rovnice, nerovnice  /5 h /
  • Funkcie a ich grafy /5h/
  • Komplexné čísla /3h/
  • Vektory, analytická geometria /4h/
  • Postupnosti /3h/
Odborný garant doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Organizačný garant Mgr. Vladimír Liška Tel.: 0904 698 406
Email: vladimir.liska@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 20 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania MTF STU Trnava
Cena 60 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Rekvalifikácia
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!