Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií

Ústav/oddelenie: Ústav počítačových systémov a sietí

Názov vzdelávacieho programu/modulu CCNA2 – KONCEPCIA SMEROVANIA A SMEROVACIE PROTOKOLY - 4.0
Profil absolventa

Kurz je zameraný na pochopenie procesu smerovania paketov, základov smerovacích protokolov a sumarizácie (agregácie). Absolventi kurzu ovládajú základy konfigurovania a spôsoby overenia konfigurácie Cisco smerovačov,  princípy smerovania so smerovacími protokolmi RIP, EIGRP a OSPF. Dokážu nakonfigurovať a overiť sieťové rozhrania smerovačov, nakonfigurovať a overiť protokol RIPv1 a RIPv2,  vyhodnotiť RIPv2 smerovacie informácie, použiť rozšírené konfiguračné príkazy pre implementáciu smerovania cez EIGRP. Ovládajú tiež metódy a techniky zálohovania a obnovovania konfiguračných súborov smerovačov a operačného systému Cisco IOS a zvládajú mimoriadne situácie,  napr. problémy so štartom smerovačov. Poznajú aktívne aj neaktívne služby na Cisco smerovačoch.

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní.

Osnova

M1   Úvod do smerovania a preposielania paketov

M2   Statické smerovanie

M3   Úvod do dynamických smerovacích protokolov

M4   „Distance Vector“ smerovacie protokoly

M5   RIP verzia 1

M6   VLSM a CIDR

M7   RIP verzia 2

M8  Smerovacia tabuľka: podrobnejší pohľad

M9   EIGRP

M10   „Link State“ smerovacie protokoly

M11   OSPF

Odborný garant doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Organizačný garant Bc. Zuzana Marušincová Tel.: +421 2 602 91 388
Email: marusincova [at] fiit.stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: e-learning s praktickými laboratórnymi cvičeniami
Miesto konania Ústav počítačových systémov a sietí FIIT
Cena 115,00 € (696 € neakademická cena s DPH)
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Informatika
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!