Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií

Ústav/oddelenie: Ústav počítačových systémov a sietí

Názov vzdelávacieho programu/modulu CCNA1 – ZÁKLADY SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ - 4.0
Profil absolventa

Kurz je zameraný na získanie základných poznatkov z oblasti sieťových technológií. Absolventi kurzu ovládajú model sieťovej architektúry RM OSI a TCP/IP, poznajú výhody a nevýhody jednotlivých druhov káblov ako koax, UTP/STP dvojlinka, optický kábel, zdroje rušenia a ovládajú metódy a techniky ochrany proti rušeniu. Detailne ovládajú najrozšírenejší druh sieťovej technológie - Ethernet a jeho rýchle varianty - FastEthernet, Gigabit Ethernet a tiež základy dnes najpoužívanejšieho zásobníka protokolov TCP/IP, protokol IPv4 a adresovanie na sieťovej vrstve. Absolventi kurzu dokážu navrhnúť a vybudovať malú ethernet sieť s použitím smerovačov a prepínačov, navrhnúť, vypočítať a aplikovať IP adresáciu siete a nakonfigurovať a overiť základné sieťové parametre na počítači a Cisco smerovačoch/prepínačoch.

Absolvent kurzu získa certifikát o absolvovaní.

Osnova

M1   Svet sietí

M2   Komunikácia cez sieť

M3   Aplikačná vrstva – funkcie a protokoly

M4   Transportná vrstva RM OSI

M5   Sieťová vrstva RM OSI

M6   Adresovanie v sieti s protokolom IPv4

M7   Linková vrstva RM OSI

M8  Fyzická vrstva RM OSI

M9  Ethernet

M10  Plánovanie a prepájanie sietí

  M11  Konfigurácia a testovanie siete

Odborný garant doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Organizačný garant Bc. Zuzana Marušincová Tel.: +421 2 602 91 388
Email: marusincova [at] fiit.stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 20 hodín Forma: e-learning s praktickými laboratórnymi cvičeniami
Miesto konania Ústav počítačových systémov a sietí FIIT
Cena 100,00 € (576 € neakademická cena s DPH)
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Informatika
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!