Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav/oddelenie: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Názov vzdelávacieho programu/modulu VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ZARIADENÍ
Profil absolventa

Absolvtent dvojsemestrového štúdia získa štúdiom doplňujúce poznatky technického alebo prírodovedného univerzitného vzdelania a odborné a špecializované poznatky, ktoré zvýšia kvalifikáciu frekventanta štúdia v oblasti vyraďovania jadrových zariadení.

Osnova

Úvod do štúdia - 1 hod.
Jadrová chémia (prednášky 10 hod. + cvičenia 18 hod) -  28 hod.
Jadrová bezpečnosť - 18 hod.
Jadrová a neutrónová fyzika - 14 hod.
Stavba jadrových reaktorov (A1, V1 a V2) - 17 hod.
Manažment kvality a legislatívne predpisy - 12 hod.
Radiačná bezpečnosť a ochrana pred žiarením (p. 10 + cv. 18) - 28 hod.
Jadrový palivový cyklus - 14 hod.
Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi - 15 hod.
Kontaminácia a dekontaminácia materiálov - 12 hod.
Stratégia zadnej časti mierového využitia JE - 11 hod.
Ekológia a jadrové zariadenia - 10 hod.

Odborný garant doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Ján Haščík, PhD. Tel.: 02/602 91 289
Email: jan.hascik@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu Prvý semester 90 hodín; druhý semester 90 hodín, vypracovanie ZP 60 hodín. Forma: KOMBINOVANÁ
Miesto konania FEI STU Ilkovičova 3; 812 19 Bratislava
Cena 2500 € Závisí od počtu prihlásených frekventantov + DPH
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!