Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav/oddelenie: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Názov vzdelávacieho programu/modulu BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ
Profil absolventa

Absolvent dvojsemestrového štúdia získa a doplní si odborného i špecializované poznatky z bezpečnostných systémov, havárií a nehôd, spoľahlivosti, legislatívy, ľudského faktora, bezpečnosti technologických a elektrických častí JE, chemických a materiálových aspektov, manažmentu ťažkých havárií, zaobchádzania s RAO i  vyhoreným jadrovým palivom, činnosti jadrovoenergetických zariadení, radiačnej ochrany a ekologických aspektov prevádzky jadrových zariadení.

Osnova

Úvod do štúdia - 1 hod.
Bezpečnostné aspekty technologickej a elektrickej časti JE - 17 hod.
Jadrová bezpečnosť - 20 hod.
Jadrová fyzika a technika - 12 hod.
Jadrové reaktory - 15 hod.
Materiálové aspekty JE - 10 hod.
Radiačná bezpečnosť a ochrana pred žiarením - 15 hod.
Bezpečnostné systémy JE - 15 hod.
Havárie, nehody a udalosti s vplyvom na bezpečnosť prevádzky JE - 20 hod.
Kultúra bezpečnosti a ľudský faktor - 13 hod.
Manažment ťažkých havárií - 10 hod.
Manažment RAO a VJP - 5 hod.
Spoľahlivosť JE - 18 hod.
Zabezpečovanie kvality - 10 hod.

Odborný garant doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Ján Haščík, PhD. Tel.: 02/602 91 289
Email: jan.hascik@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu prvý semester 90 hodín, druhý semester 91 hodín, vypracovanie ZP 60 hodín. Forma: kombinovaná
Miesto konania FEI STU Ilkovičova 3; 812 19 Bratislava
Cena 2785,00 € Závisí od počtu prihlásených frekventantov + DPH
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!