Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav/oddelenie: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Názov vzdelávacieho programu/modulu ZNALECTVO V ELEKTROTECHNIKE
Profil absolventa

Absolvent kurzu bude pripravený pre kvalitný výkon znaleckej činnosti v odbore Elektrotechnika v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. a požiadavkami Ministerstva spravodlivosti SR, Krajských súdov a štátnych orgánov a u znalcov menovaných v odbore Elektrotechnika,. Kurz súčasne slúži aj znalcom už skôr menovaných na skvalitnenie ich práce.

Osnova

Základy právnych noriem 5h, Základy súdneho znalectva 10h, Metodika znaleckého posudzovania 20h, Stanovenie všeobecnej hodnoty EZ, kategorizácia EZ 30h, Diagnostika spoľahlivosti, porúch a závad EZ 20h, Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku 40h, Metodika znaleckého experimentu a dokazovania 25h, Technická dokumentácia argumentov posudku 10h, Vybrané skúsenosti zo znaleckej praxe 10h, Informatika a výpočtová technika v znalectve 10h, Elektronika v znalectve 10h, Elektrické stroje a prístroje v znalectve 10h, Energetika v znalectve 10h, Mechanika chémia a technológia v znalectve 10h, BOZP v znalectve 10h, Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie 10h, Bezpečnosť a ochrana informačných systémov 30h, Svetelná technika, optika 10h, Telekomunikačná technika 10h, Technická kybernetika 10h, Elektrotechnické materiály 10h

Odborný garant prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Organizačný garant Ing. Jozef Holjenčík, PhD. Tel.: +421 43 42 22 628
Email: ustav@jhs.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 300 hodín Forma: sústredenie
Miesto konania Bratislava, Martin
Cena 1100,00 €
Priznané právo MŠVVAŠ SR č. 0475/2010/119/2
od: 31.3.2010
do: 26.4.2015


Kľúčové slová

Obsah Znalec
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Elektrotechnika
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!