Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky / Oddelenie matematiky

Názov vzdelávacieho programu/modulu KURZ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY
Profil absolventa

Absolventi kurzu majú doplnené a utvrdené stredoškolské matematické zručnosti potrebné na absolvovanie základných kurzov matematiky na fakulte.

Osnova

Rovnice (lineárne, kvadratické, racionálne, iracionálne, logaritmické) (4h)

Nerovnice (lineárne, kvadratické, racionálne) (4h)

Funkcie reálnej premennej (4h)

Analytická geometria (3h)

Kombinatorika (3h)

Postupnosti (3h)

Komplexné čísla (3h)

Odborný garant doc. RNDr. Štefan Varga, CSc.
Organizačný garant RNDr. Milan Jasem, CSc. Tel.: 02/5932 5297
Email: milan.jasem@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hod Forma: Prednášky, cvičenia
Miesto konania FCHPT STU
Cena 29 €
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!