Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Oddelenie chemickej fyziky / Oddelenie chemickej fyziky

Názov vzdelávacieho programu/modulu STREDOŠKOLSKÁ FYZIKA
Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú prehľad učiva zo stredoškolskej fyziky. Príprava prijatých študentov na vysokoškolskú formu vyučovania.

Osnova

Fyzikálne jednotky a veličiny /2 h/. Vektorový počet, kinematika hmotného bodu /4 h/. Dynamika hmotného bodu a sústavy hmotných bodov /6 h/.  Mechanika kontinua /5 h/. Elektrostatika a elektrodynamika /6 h/.

Odborný garant doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Organizačný garant doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. Tel.: 02/5932 5741
Email: vladimir.lukes@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 23 hodín Forma: sústredenie
Miesto konania FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Cena 27 €
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Študent pred uni
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!