Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Oddelenie chemickej fyziky / Oddelenie chemickej fyziky

Názov vzdelávacieho programu/modulu KURZ FYZIKY A FYZIKÁLNEJ CHÉMIE
Profil absolventa

Príprava študentov na prijímacie skúšky inžinierskeho štúdia na FCHPT STU z vybraných kapitol  fyziky a fyzikálnej chémie.

Osnova

Opakovanie vektorového a diferenciálneho počtu /5 h/. Fyzikálne jednotky a veličiny /2 h/. Mechanika kontinua /3 h/. Kmity a vlny /4 h/. Elektrodynamika – jednoduché elektrické obvody /6  h/. Elektromagnetizmus /5 h/.  Základy modernej fyziky – jadrová fyzika, kvantová fyzika /5 h/. Základy molekulovej spektroskopie /2,5 h/. Termodynamika  /10 h/. Chemické rovnováhy /10 h/. Kinetika chemických reakcií /7 h/ . Elektrochémia /5,5 h/.

Odborný garant doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. Tel.: 02/5932 5741
Email: vladimir.lukes@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 65 hodín Forma: Sústredenie
Miesto konania FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Cena 170 €
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent strednej školy
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!