Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav biotechnológie a potravinárstva / Oddelenie potravinárskej technológie

Názov vzdelávacieho programu/modulu AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNYCH OPARTRENÍ V POTRAVINÁRSTVE, PK. APLIKÁCIA ZÁSAD HACCP. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA V SR
Profil absolventa

V súlade s PK SR (8. hl.) neustále zvyšovanie vzdelávacej úrovne pracovníkov potravinárskych zariadení o dodržiavaní zásad hygieny a sanitácie v podmienkach potravinárskych závodov a stravovacích zariadení.

Osnova

Legislatíva, mikrobiologické princípy a nebezpečenstvo, teoretické základy HACCP. Metódy mikrobiologického vyšetrenia, chemická bezpečnosť potravín. Fyzikálne nebezpečenstvo, metódy prevencie. Dezinfekcia, spracovanie sanitačného poriadku. Vypracovanie konkrétnych plánov HACCP. Zhodnotenie a záver kurzu

Odborný garant Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Organizačný garant Ing. Ladislav Staruch, PhD. Tel.: 0903 834 126
Email: ladislav.staruch@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 50 hodín Forma: prednášky semináre, laboratórne cvičenia, exkurzie
Miesto konania Bratislava, FCHPT /Ústav biotechnológie a potravinárstva /Oddelenie potravinárskej technológie
Cena 150 €
Priznané právo MŠ SR 0738/0626/2011/34/6
od: 9. 4. 2001


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!