Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav anorganickej chémie a technológie materiálov / Oddelenie anorganickej chémie

Názov vzdelávacieho programu/modulu SEMINÁR PRE STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho kurzu nadobudne aktuálne poznatky z prírodovedných predmetov (najmä chémie, biológie a fyziky) a z príbuzných odborov, ktoré bude schopný využívať pri vyučovaní, pri príprave žiakov na vysokoškolské štúdium a pri práci s talentovanými žiakmi.

Osnova

Prednášky  (12 h)

Exkurzia po FCHPT (2 h)

Každoročne aktualizované témy zamerané predovšetkým na správnu výživu a životosprávu, chémiu bežného života a ochranu zdravia, nové trendy v chemických technológiách a v ochrane životného  prostredia,  na aktuálne témy z prírodovedných predmetov a na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT).

Odborný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. Tel.: 0918 674 107
Email: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 14 h Forma: prezenčná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Cena 0 €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!