Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav anorganickej chémie a technológie materiálov / Oddelenie anorganickej technológie

Názov vzdelávacieho programu/modulu GALVANOTECHNIKA
Profil absolventa

Absolventi kurzu budú schopní komunikovať s technikmi a inžiniermi v prevádzkach povrchových úprav, spracovávať výsledky laboratórnych experimentov a výrobných procesov a pôsobiť v odbore kontroly a riadenia kvality. Absolventi sa uplatnia v strojárstve, v podnikoch automobilového, elektrotechnického, plynárenského priemysle a všeobecne na pracoviskách, kde je potrebná povrchová úprava.

Osnova

Prednášky:

Teoretické základy korózie. technológia povrchových úprav
Zariadenia pre galvanické procesy. Vodné a materiálové hospodárstvo

Experimenty:

Základy elektrolytického vylučovania kovov. Príprava povrchu pred pokovovaním. Vylučovanie kovových povlakov. Dodatočné úpravy povlakov. Metódy hodnotenia povrchu

Odborný garant prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. Tel.: 02 59325 465
Email: matilda.zemanova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 40 h Forma: prezenčná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Cena 265 €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent strednej školy
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!