Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav/oddelenie: Ústav anorganickej chémie a technológie materiálov / Oddelenie anorganickej technológie

Názov vzdelávacieho programu/modulu GALVANOTECHNIKA
Profil absolventa

Absolventi kurzu budú schopní komunikovať s technikmi a inžiniermi v prevádzkach povrchových úprav, spracovávať výsledky laboratórnych experimentov a výrobných procesov a pôsobiť v odbore kontroly a riadenia kvality. Absolventi sa uplatnia v strojárenských podnikoch, podnikoch automobilového, elektrotechnického, plynárenského priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa povrchovými úpravami.

Osnova

Prednášky:

Teoretické základy korózie. Technológia povrchových úprav. Zariadenia pre galvanické procesy. Vodné a materiálové hospodárstvo.

Laboratórne cvičenia:

Experimentálna technika používaná v elektrochemickej praxi. Základy elektrolytického vylučovania kovov. Príprava povrchu pred pokovovaním. Vylučovanie kovových povlakov. Konečné úpravy vylúčených povlakov. Metódy hodnotenia povrchu.

Odborný garant prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. Tel.: 02 59 325 465
Email: matilda.zemanova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 40 h Forma: prezenčná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Cena 265 €
Priznané právo vydalo MŠVVaŠ SR, číslo POA: 0473/2012/145/1
od: 20. 12. 2012
do: 14. 12. 2017


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent strednej školy
Odbor Chemicko technologická
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!