Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu

Ústav/oddelenie: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Názov vzdelávacieho programu/modulu Zobrazovanie objektov
Profil absolventa

Vzdelávací program ZOBRAZOVANIE OBJEKTOV je ponukou Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb v rámci ďalšieho vzdelávania. Cieľom programu je vysvetliť princípy zobrazovania, priestorového vnímania objektov ako aj prakticky precvičiť základné techniky zobrazovania na konkrétnych príkladoch.

Osnova

Cieľom programu je vysvetliť princípy zobrazovania, priestorového vnímania objektov ako aj prakticky precvičiť základné techniky zobrazovania na konkrétnych príkladoch. Absolventi tohto vzdelávacieho programu sa oboznámia so základnými typmi zobrazení, ich významom a uplatnením.

V priebehu 5 stretnutí účastníci absolvujú (a prakticky precvičia) nasledovné témy:

  • princípy zobrazenia nárysu, pôdorysu, bokorysu (zásady premietania), práca s rovinou, priamkou a bodom
  • Riešenie priemetu jednoduchých a zložitých telies do priemetní
  • Rezové roviny – zásady, princípy a využitie rezov
  • Riešenie jednoduchých a zložitých rezov (vodorovných aj zvislých)
  • Uplatnenie zobrazovania v projektovej dokumentácii (v stavebníctve)
  • Základy priestorového premietania (axonometria, perspektíva)
  • Riešenie jednoduchých a zložitých telies v 3D
Odborný garant doc.Ing.arch. Ján Ilkovič, PhD.
Organizačný garant Ing.arch. Jozef Baláž, PhD. Tel.: 02/ 572 76 310
Email: jozef.balaz@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 5 týždňov, 2 hodiny/týždeň Forma: prezenčná forma
Miesto konania Fakulta architektúry, Ústav konštrukcií a inžinierskych stavieb, Nám. slobody 19, Bratislava
Cena 80 €
Priznané právo


Kľúčové slová

Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!