Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu

Ústav/oddelenie: Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín

Názov vzdelávacieho programu/modulu
Profil absolventa

Téma: Tvorba digitálneho modelu v SketchUp

Kurz je venovaný študentom, ktorí majú záujem zvládnuť tvorbu modelov v programe SketchUp 2014 (max. počet prihlásených študentov 20 minimálny 10).

Absolventi kurzu zvládnu aplikáciu, princípy práce v programe SketchUp 2014 a budú schopní pracovať s modelom pri navrhovaní v 3D prostredí.

Termín : 21.11, 28.11., 05.12. a 12.12.2014 od 09:00 do 11:00 v m.č. 322 na FA STU v BA

Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať Notebook s nainštalovaným programom SketchUp 2014.

Osnova

1. Tvorba modelu jednoduchej stavby. Modelovanie pokročilých tvarov. ( 2 hod.)

2. Organické plochy v SketchUp-e. Práca s komponentami, texturovanie tvorba materiálov, Match foto, prepojenie s warehousom a Google earth ( 4 hod.)

3. Praktické cvičenia a overenie získaných poznatkov ( 2 hod.)

Odborný garant doc. Ing.arch. Viera Joklová, PhD.
Organizačný garant Ing.arch.Juraj Furdík, PhD. Tel.: 0918 665034
Email: furdik@fa.stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 8 hodín Forma:
Miesto konania
Cena 16 €
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Študent pred uni,Študenti a absolventi STU


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!