Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu

Ústav/oddelenie: Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín

Názov vzdelávacieho programu/modulu Modelovanie organickej architektúry
Profil absolventa

Kurz je venovaný študentom, ktorí majú záujem zvládnuť základy programu Rhinoceros 5 (max. počet prihlásených študentov 20 minimálny 10). Absolventi kurzu zvládnu aplikáciu, princípy práce v programe Rhinoceros 5 a budú schopní pracovať s nelineárnymi plochami pri navrhovaní v 3D prostredí.

Termín : 21.11, 28.11., 05.12. a 12.12.2014 od 11:00 do 13:00 v m.č. 329 na FA STU v BA

Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať Notebook s nainštalovaným programom Rhinoceros 5.

Osnova
  1. Krivky, plochy a ich editácia (4 hod.)
  2. Plynulý prechod nelineárnych kriviek a plôch a ich analýza (4 hod.)
  3. Praktické cvičenia (4 hod.)
Odborný garant Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Organizačný garant Ing.arch.Juraj Furdík, PhD. Tel.: 0918 665 034
Email: furdik@fa.stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 8 hodín Forma: Sústredenie
Miesto konania FA STU Bratislava, Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín, m.č. 322
Cena 24,00 €
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Štúdium,Zvýšenie odbornosti
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni,Študenti a absolventi STU
Odbor Architektúra,Stavebníctvo
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!