Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu

Ústav/oddelenie: Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín

Názov vzdelávacieho programu/modulu BUILDING INFORMATION MODELING
Profil absolventa

Téma: Tvorba digitálneho modelu budovy

Kurz je venovaný študentom a odbornej verejnosti, ktorí majú záujem zvládnuť

základy programu Revit 2017 (počet prihlásených – minimálny 10, maximálny 20).

Absolventi kurzu zvládnu aplikáciu, princípy práce v programe Revit a budú schopní

spracovať model jednoduchej budovy.

Termín : 10.,12.,17.,19.10. 2016, pondelky od 11:00 do 14:00 a  stredy od 16:00 do

19:00 v m.č. 322, 329 na FA STU v Bratislave

Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať Notebook a nainštalovaný program Revit 2017

Osnova

1. Úvod (základná filozofia programu Revit 2017, oboznámenie sa s pracovným prostredím, princípy BIM, vysvetlenie šablóny a komponentov Revitu /templates,families/).  

Pracovné prostredie programu Revit 2017 ( 3 hod.)

2. Insert, import , Modelovacie nástroje a ich nastavenie

Architektúra,Terén, Základné vysvetlenie práce s masou, Výstup, Tlač. (6 hod.)

3. Výstup/Annotate/, Práca s 3D, Export, Rendrovanie, nastavenia ( 3 hod.)

Odborný garant Ing.arch.Juraj Furdík, PhD.
Organizačný garant Ing.arch.Juraj Furdík, PhD. Tel.: 0903 414394
Email: furdik@fa.stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 12 hodín Forma:
Miesto konania m.č. 322, 329 na FA STU v BA
Cena 30 € Kvalifikačné predpoklady: Ovládanie AutoCAD-u alebo iného CAD programu
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Zvýšenie odbornosti
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni,Zahraniční študenti,Zahraniční študenti a ďalší študenti,Študenti a absolventi STU
Odbor Architektúra
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!