Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Katedra technológie stavieb

Názov vzdelávacieho programu/modulu Správa bytového fondu
Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov, a to zo základov správy a údržby bytových domov, údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod. Získa praktické zručnosti z oblasti administratívy zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Osnova
  • Právo a legislatíva
  • Odborné a technické zabezpečenie správy
  • Facility management
  • Administratívne zabezpečenie správy
  • Stavebné úpravy
  • Finančný manažment a hospodárenie
  • Energetické aspekty správy budov
  • Záverečné testy
Odborný garant doc. Ing.Viera Somorová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing.Viera Somorová, PhD. Tel.:
Email: viera.somorova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 105 hodín Forma: prednášky, workshopy
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena 720 € v cene sú zahrnuté prednášky a študijné materiály
Priznané právo MŠVVaŠ SR: POA: 0473/2016/79/1
od: 06.2016
do: 06.2021


Kľúčové slová

Obsah Zvýšenie odbornosti
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Správa a údržba budov
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!