Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Katedra technológie stavieb

Názov vzdelávacieho programu/modulu Správa a údržba budov - Facility management
Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti zo základov správy a údržby budov,  údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v budove inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.)
Pozná prevádzkové potreby užívateľa budov. Je schopný integrovaného riadenia všetkých podporných služieb, ktoré podporujú hlavnú činnosť organizácie.

Osnova

Facility management /10 h./
Energetický manažment /10 h./
Manažment ľudských zdrojov /10 h./
Manažment kvality /10 h./
Údržba budov /10 h./
Architektúra a facility management /10 h./
Informačné technológie vo Facility managemente /10 h./

Odborný garant doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Viera Somorová, PhD. Tel.: 02/ 59 274 213
Email: viera.somorova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 5 dní Forma: prezenčná
Miesto konania SvF STU Bratislava
Cena od 520 € , zahrňuje odbornú literatúru, občerstvenie, odmeny prednášajúcim
Priznané právo MŠVVaŠ SR: 0473/2013/ 37/1
od: 22.05.2013
do: 22.05.2018


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické,Facility management,Správa a údržba budov
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!