Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Katedra technických zariadení budov

Názov vzdelávacieho programu/modulu Energetický audit a energetická certifikácia budov
Profil absolventa

Pripraviť odborníkov pre vykonávanie energetických auditov budov a posudzovanie stavebných objektov z hľadiska atestácie energetickej náročnosti prevádzky bytových, administratívnych a školských stavieb na vykurovanie a vetranie v zmysle nových požiadaviek európskej únie.

Osnova

1. LEGISLATÍVA 

2. TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 

3. VYKUROVANIE BUDOV  

4. PRÍPRAVA TEPLEJ VODY 

5. VETRANIE, KLIMATIZÁCIA CHLADENIE

Odborný garant Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Organizačný garant Ing. Hedviga Kristová Tel.: +421 2 59274638
Email: hedviga.kristova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 32 hod. Forma: denná
Miesto konania STU SVF, Radlinského 11, Bratislava, Katedra TZB, 14. posch.
Cena 350 €
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma eLearning - dištančná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Senior
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!