Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Katedra stavebnej mechaniky

Názov vzdelávacieho programu/modulu Účinky vetra na stavebné konštrukcie - výpočty a experimentálne overovanie vo veternom tuneli
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú problematiku návrhu stavebných konštrukcií podľa EN 1991-1-4 a STN 1991-1-4NA s dôrazom na praktické používanie normy a národnej prílohy. Vysvetlenie javov aeroelastickej nestability s dôrazom na možnosť odstránenia týchto javov vhodnými opatreniami.

Osnova
  • Formulácia zaťaženia vetrom    (4hod)
  • Charakteristiky vetra
  • Účinky vetra na budovy
  • Účinky vetra na ľahké halové konštrukcie, otvorené konštrukcie, steny 
  • Javy aeroelastickej nestability na štíhlych ohybných konštrukciách (2hod)

- stochastická a rezonančná odozva
- priečne rezonančné kmitanie
- galloping, flater

  • Experimentálne overovanie stavebných konštrukcií vo veterných tuneloch, exkurzia v BLWT STU tuneli (2hod)
  • Záverečné testy
Odborný garant Doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.
Organizačný garant Ing.Lenka Konečná, PhD. Tel.:
Email: lenka.konecna@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 1 deň – vždy v piatok Forma: prednášky, ukážky príkladov a návšteva BLWT - experimentálneho zariadenia s ukážkou testovaných problémov
Miesto konania STU Bratislava, laboratórium STU Trnávka
Cena 220 EUR € v cene kurzu sú zahrnuté prednášky a študijné materiály
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!