Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Katedra stavebnej mechaniky

Názov vzdelávacieho programu/modulu Praktické výpočty stavebných konštrukcií namáhaných seizmickými účinkami
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú problematiku návrhu stavebných konštrukcií podľa EN 1998. Dôraz je kladený na praktické použitie noriem a vysvetlenie vybraných statí z EN 1998 na konkrétnych príkladoch ŽB, oceľových, murovaných  konštrukcií a vysokých stavieb a mostov.

Osnova
  • Osobitosti pri formulácii seizmického zaťaženia    (2hod)
  • ŽB konštrukcie
  • Oceľové konštrukcie
  • Murované konštrukcie
  • Geotechnické konštrukcie
  • Vysoké budovy
  • Mosty
  • Záverečné testy
Odborný garant Prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Organizačný garant Ing. Michal Venglár Tel.:
Email: michal.venglar@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 2 dni – vždy v piatok Forma: prednášky a riešenie príkladov
Miesto konania STU Bratislava, príp. školiace strediská STU
Cena 220 EUR € v cene za kurz sú zahrnuté prednášky a študijné materiály
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!