Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu ZAŠKOLENIE ZVÁRAČSKÝCH ROBOTNÍKOV PODĽA STN 050705 (D-G1, D-G2, D-E1, D-E4, D-M1, D-T)
Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú základnú manuálnu zručnosť potrebnú na vytváranie krátkych zvarových spojov a oboznámia sa s bezpečnostnými predpismi pre danú metódu zvárania.

Osnova

Osnovy stanovené pre príslušnú technológiu podľa STN 050705, schválené certifikačným orgánom.

Odborný garant prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., IWE.
Organizačný garant Ing. Jozef Bárta, PhD. Tel.: +421 905 574 596
Email: jozef.barta@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 40 hodín Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 176 € bez DPH / osoba
Priznané právo Akreditované certifikačným orgánom Prvá Zváračská a.s.


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni,Študent strednej školy,Absolvent TU
Odbor Elektrotechnika,Materiálovo technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!