Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu PROGRESÍVNE METÓDY MONTÁŽE
Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú vedomosti o špecializovaných tvorivých metódach používaných v montáži, o počítačovej podpore montážnych technológií – CAA, projektovaní montáže a systémov. Oboznámia sa s prehľadom najpoužívanejších softvérov na počítačovú podporu projektovania montážnych systémov a softvérov určených pre simuláciu montáže, ako aj celého výrobného procesu.

Osnova
  1. Špecializované tvorivé metódy (DFM, DFMA), prehľad a princíp špecializovaných metód DFA (Andreasenova, Boothroydova, Redfordova, Warneckeho, metóda CISAL, metóda firmy LUCAS, metóda firmy TOSCHIBA, metóda OMA) (3 h).
  2. Počítačová podpora montážnych technológií – CAA, projektovanie montáže, typy problémov a úloh v projektovaní, projektovanie montážnych pracovísk (4 h).
  3. Počítačová podpora projektovania montážnych pracovísk a systémov, virtuálna realita, projekčné systémy, rozšírená realita, softvéry na počítačovú podporu projektovania montážnych systémov (CATIA, DELMIA, INVENTOR, PROENGINEER, POWERSHAPE) (5 h).
  4. Špeciálne programy a nástroje, DFA analýza, video analýza montážneho pracoviska (Avix metóda), MTM analýza (3 h).
  5. Simulácia v montáži, princípy simulácie, aplikačné možnosti počítačovej simulácie, fázy simulačného projektu, prehľad simulačných programov (TECNOMATIX, WITNESS),  závery o možnostiach simulácie (3 h).
Odborný garant doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Štefan Václav, PhD. Tel.: +421 918 646 037
Email: stefan.vaclav@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 18 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 600 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU,Senior
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!