Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu PROGRAMOVANIE CNC STROJOV
Profil absolventa

Absolvent je spôsobilý vytvárať programy pre CNC riadené výrobné stroje. Je schopný na základe výkresovej dokumentácie ručne vytvárať jednoduché programy pre riadiaci systém Heidenhain (alternatívne Sinumerik). Má základné vedomosti o obsluhe CNC strojov. Nadobudne praktické zručnosti pri tvorbe CNC programov v riadiacom systéme, pri testovaní CNC programov ich odlaďovaní a praktickom odskúšaní.

Osnova
  1. Teoretické základy programovania CNC strojov (12 h)
  2. Tvorba jednoduchých programov v simulačnom softvéry (12 h)
  3. Základy obsluhy CNC strojov (spúšťanie, režimy, riedenie) (12 h)
  4. Základy obsluhy CNC strojov (zriaďovacie práce) (12 h)
  5. Tvorba programov v riadiacom systéme stroja a simulácia (12 h)
  6. Tvorba programov v riadiacom systéme na stroji (12 h)
Odborný garant prof. Dr. Ing. Jozef Peterka doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Organizačný garant Ing. Vladimír Šimna, PhD. Tel.: +421 918 646 031
Email: vladimir.simna@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 72 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 1250 € bez DPH
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent strednej školy,Absolvent TU
Odbor Materiálovo technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!