Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu PLOŠNÉ TVÁRNENIE
Profil absolventa

Absolventi kurzu získajú vedomosti z technológie tvárnenia a technickej prípravy výroby výstrižkov, výťažkov a ohýbaných súčiastok. Strihanie: teoretický rozbor procesu strihania, vplyv strižnej medzery na kvalitu strižnej plochy, technologické parametre strihania, nástrihové plány a technologické postupy strihania, návrh strojov a zariadení ‐nekonvenčné metódy strihania – presné strihanie, strihanie pomocou gumy, ťahanie: určenie polotovaru a počtu ťahov pri hlbokom ťahaní, technologické parametre ťahania a postupy ťahania, pridržiavače a brzdiace rebrá pri ťahaní, nekonvenčné metódy ťahania hydromechanické ťahanie, ťahanie nepevným prostredím, výroba hrdiel preťahovaním. Ohýbanie: určenie polotovaru na ohýbanie, minimálny polomer ohybu, uhol odpruženia, technologické parametre pri ohýbaní. Stroje a nástroje pre strihanie, ťahanie a ohýbanie.

Osnova

Základy tvárnenia, rozdelenie, pojmy, zákony tvárnenia /4 h/. Hodnotenie tvárniteľnosti, základné a technologické skúšky tvárniteľnosti /4 h/. Operácie plošného tvárnenia, strihanie, ohýbanie /4 h./ Operácie plošného tvárnenia, ťahanie /3 h/. Nástroje pre plošné tvárnenie /3 h/. Stroje pre plošné tvárnenie /2 h/. Technická príprava výroby /4 h/.

Odborný garant doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. Tel.: +421 915 761 406
Email: jozef.bilik@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 2100 € / kurz (počet účastníkov 5-8)
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Technológovia
Odbor Materiálovo technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!