Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu PERIODICKÉ PRESKÚŠANIE ZVÁRAČOV PODĽA STN EN ISO 9606-1
Profil absolventa

Absolventi kurzu manuálnu zručnosť potrebnú na zvládnutie úradnej skúšky pre vybranú technológiu zvárania. Absolventi sú oboznámení s bezpečnostnými ustanoveniami v oblasti zvárania, príslušnou technológiou zvárania, vplyvmi zváracích procesov na zváraný materiál ako aj chybami vznikajúcimi pri zváraní a ich odstraňovaním.

Osnova

Osnovy stanovené pre príslušnú technológiu podľa STN EN ISO 9606-1, schválené certifikačným orgánom.

Odborný garant prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., IWE.
Organizačný garant Ing. Jozef Bárta, PhD. Tel.: +421 905 574 596
Email: jozef.barta@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 275 € bez DPH / osoba
Priznané právo Akreditované certifikačným orgánom Prvá Zváračská a.s.


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Študent pred uni,Študent strednej školy,Absolvent TU
Odbor Elektrotechnika,Materiálovo technologická
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!