Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu OBJEMOVÉ TVÁRNENIE
Profil absolventa

Poskytnutie nových poznatkov z oblasti objemového tvárnenia za studena, za poloohrevu, za tepla ako aj z oblasti nekonvenčných metód tvárnenia. Ubíjanie a nabíjanie: technologické parametre a technologické postupy, Pretlačovanie: technologické parametre, nekonvenčné metódy pretlačovania, stroje a nástroje pre pretlačovanie. Kovanie: teoretický rozbor procesu kovania, technologické parametre pri zápustkovom a voľnom kovaní, kovanie v otvorených zápustkách, kovanie v uzatvorených zápustkách, výroba zápustiek tvárnením, životnosť zápustiek.

Osnova
  • Základy tvárnenia, rozdelenie, pojmy, zákony tvárnenia /4 h/.
  • Hodnotenie tvárniteľnosti, základné a technologické skúšky
  • tvárniteľnosti /3 h/.
  • Operácie objemového tvárnenia: ubíjanie a nabíjanie/3 h./, pretlačovanie /3 h./.
  • Operácie objemového tvárnenia, kovanie /4 h/.
  • Nástroje pre objemové tvárnenie /3 h/.
  • Stroje pre objemové tvárnenie /2 h/.
  • Technická príprava výroby /2 h/.
Odborný garant doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. doc. Ing. Jana Kapustová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. Tel.: +421 915 761 406
Email: jozef.bilik@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 2100 € / kurz (počet účastníkov 5-8)
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Technológovia
Odbor Materiálovo technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!