Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu MERANIE GEOMETRICKÝCH PARAMETROV VÝROBKOV
Profil absolventa

Absolventi kurzu budú ovládať základné teoretické poznatky z oblasti strojárskej metrológie a taktiež  nadobudnú základné praktické zručnosti v tejto oblasti.

Osnova

Základné pojmy z oblasti (8h):

  • geometrických parametrov výrobkov,
  • chýb merania,
  • meradiel,
  • meracích metód.

Praktické zručnosti v oblasti merania (16h).

Odborný garant doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Augustín Görög, PhD. Tel.: +421 918 646 037
Email: augustin.gorog@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín (3 dni) Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Botanická 49, 917 24 Trnava
Cena 1200 € počet účastníkov 3 až 5
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU,Senior
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!