Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu 3D MODELOVANIE V CAD A TVORBA CNC PROGRAMOV V CAM
Profil absolventa

Absolvent je spôsobilý vytvárať 3D model komplexnej súčiastky, výkresových a 3D zostáv. Ovláda import a export modelov, má základné zručnosti pri tvorbe výkresov a 3D modelov pri využití modelovacích techník CAD softvéru. Je schopní pripravovať výrobné dáta pre CNC obrábacie stroje v CAM softvéri, kde nadobudne praktické zručnosti pri nastavovaní jednotlivých krokov pre generovanie a verifikovanie dát.

Osnova
  1. Teoretické základy CAD (12 h)
  2. 2D modelovanie, 3D modelovanie (12 h)
  3. Tvorba zostáv a výkresovej dokumentácie (12 h)
  4. Teoretické základy CAM (12 h)
  5. Generovanie dráh nástroja a simulácia programov (12 h)
  6. Tvorba CNC programov a prenos dát (12 h)
Odborný garant prof. Dr. Ing. Jozef Peterka doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Organizačný garant Ing. Marcel Kuruc, PhD. Tel.: +421 918 646 031
Email: marcel.kuruc@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 72 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 1280 € bez DPH
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent strednej školy,Absolvent TU
Odbor Materiálovo technologická
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!