Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu ZLEPŠOVANIE PROCESOV METODIKOU SIX SIGMA
Profil absolventa

Absolventi kurzu poznajú metodiku Six Sigma, ovládajú štatistické metódy a nástroje, ktoré sa najčastejšie uplatňujú pri zlepšovaní procesov metodikou Six Sigma. Majú odpovedajúce vedomosti a skúsenosti pre ich uplatňovanie  pri  zlepšovaní  procesov v priemyselných podnikoch.

Osnova

Podstata zlepšovania procesov. Metodika Six Sigma. Postup zlepšovania DMAIC.  Aplikácia štatistických metód  pri  zlepšovaní procesov. Testy významnosti. Analýza rozptylu. Korelačná analýza. Štatistické riadenie procesov. Analýza systému merania. Metódy plánovania experimentov.

Odborný garant Doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. Tel.: +421 906 068 148
Email: marta.kucerova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2dni) Forma: prezenčná, tréning / prednášky
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, resp. priestory u zákazníka
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Študent strednej školy,Absolvent TU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!