Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
Profil absolventa

Cieľom je zabezpečiť schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Osnova
  • Úvod do finančnej gramotnosti; Človek vo sfére peňazí (trvalé hodnoty, potreby a peniaze, hodnota ľudskej práce, ekon. charakteristiky jednotlivca a rodiny).
  • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí (zber a triedenie, ochrana spotrebiteľa).
  • Zabezp. peňazí pre uspokojovanie životných potrieb (zdroje príjmov, mzdové formy).
  • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi (finančný plán, systémy pre finančné záznamy, platobné techniky, spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe).
  • Úver a dlh (klasifikácia a princípy poskytovania úverov, problematika zadlžovania sa).
  • Sporenie a investovanie (finančná prosperita, investovanie a zhodnocovanie investičných alternatív, dohľad nad finančným trhom).
  • Riadenie rizika a poistenie (klasifikácia, identifikácia rizík, verejné/komerčné poistenie).
Odborný garant Ing. Peter Szabó, PhD.
Organizačný garant Ing. Peter Szabó, PhD. Tel.:
Email: peter.szabo@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: prezenčná (kurz/tréning)
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena Dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!