Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu ZÁKLADY EKONOMIKY PRE “NEEKONÓMOV“
Profil absolventa

Absolvent kurzu by si mal osvojiť základné ekonomické pojmy a kategórie a chápať ich správny význam. Mal by rozumieť ekonomickej terminológii a získať kompetencie potrebné k aktívnej podnikateľskej praxi. Podnikové procesy by mal vnímať a posudzovať nie iba z technickej, ale aj z ekonomickej stránky.

Osnova
  • Zoznámiť účastníkov kurzu so základnými ekonomickými kategóriami, ich súvislosťami a procesmi prebiehajúcimi v podnikateľskom subjekte.
  • Pozrieť sa na transformačný proces z ekonomickej resp. z finančnej stánky.
  • Poznať pojmy náklady, výdavky, príjmy, výnosy, pohľadávky, záväzky ako aj ďalšie.
  • Naučiť zamestnancov rozmýšľať „ekonomicky“.
Odborný garant doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. Tel.:
Email: jaromira.vanova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: prezenčná
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena Dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!