Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu VIACKRITERIÁLNA OPTIMALIZÁCIA - PODPORA ROZHODOVANIA V PODNIKOCH
Profil absolventa

Absolvent získa základné vedomosti o viackriteriálnej optimalizácii. Po absolvovaní kurzu absolvent bude vedieť aplikovať metódu analytický hierarchický proces v konkrétnych podmienkach podniku pri rozhodovaní v akejkoľvek oblasti a získa základné skúsenosti so softvérom Expert Choice.

Osnova
  • Rozhodovanie – základ úspechu v podnikoch /2 h/.
  • Viackriteriálna optimalizácia /2 h/ .
  • Analytický hierarchický proces /3/.
  • Softvér Expert Choice /4 h/.
  • Aplikácia metódy AHP v konkrétnych pracovných podmienkach účastníka a využitie softvéru  Expert Choice /5 h/.
Odborný garant prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Organizačný garant Prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Lukáš Jurík Tel.: +421 906 068 178
Email: peter.sakal@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 h (2 dni) Forma: prezenčná
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické,Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!