Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu VEDENIE ĽUDÍ A MOTIVÁCIA
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú rôzne manažérske prístupy vzhľadom na jednotlivca, štádium vývoja tímu, situáciu a čas, ovládajú techniky ako motivovať svojich zamestnancov na organizačnej (systémovej) a individuálnej úrovni.

Osnova
  • Rozlíšenie zamerania práce manažéra na úlohu jednotlivca a tím (Adairov model vedenia ľudí)
  • Určovanie cieľov
  • Efektívne zadávanie úlohy, kontrola
  • Situačné využívanie štýlov vedenia
  • Motivácia
  • Spôsoby a prístupy k motivovaniu a stimulovaniu zamestnancov
  • Motivačné konflikty
  • Dávanie pochvaly a kritiky
  • Využívanie tímovej dynamiky v konkrétnom prostredí

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!