Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu “UMENIE ŠKOLIŤ“ – TWI ZÁCVIK NA PRACOVISKU
Profil absolventa

Absolventi kurzu majú  rozvinuté zručnosti  v oblasti prípravy a zaučenia novoprijatých zamestnancov a rozvoja stálych zamestnancov.

Osnova
 • Vplyv práce zamestnanca na celofiremný výsledok z pohľadu adaptácie
 • Podmienky stabilizácie novoprijatých zamestnancov a úloha líniového manažéra (tímlídra, tútora...)
 • Vlastnosti manažéra a vodcu
 • Štýly učenia, prístupy a využívanie jednotlivých štýlov
 • Cyklus učenia
 • Príprava učiaceho
 • Ukážka práce, rozdelenie práce, výkon práce
 • Sledovanie učiaceho
 • Vzťahy na pracovisku
 • Spôsoby riešenia konfliktov
 • Zlepšenie pracovných metód
 • Rozvoj zručností zácviku nových zamestnancov. Hranie modelových situácií

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodí (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér,Študent strednej školy,Riadiaci pracovníci
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!