Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu UDRŽATELNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A METODIKY A ŠTANDARDY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Profil absolventa

Absolvent kurzu „Udržateľný projektový manažment a Metodiky a štandardy projektového riadenia“  má vedomosti z projektového riadenia. Absolvent ovláda základnú terminológiu z medzinárodných  metodík a štandardov projektového riadenia (PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 1006...) a chápe podstatu udržateľného projektového riadenia a udržateľnosti projektov.

Osnova

Úvod do projektového riadenia (2 hodiny)

  • Základné pojmy
  • Projekt a proces
  • Životný cyklus projektu

Metodiky projektového riadenia (3 hodiny)

  • Základné metodiky a štandardy projektového riadenia: PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 10006....
  • Porovnanie medzinárodných metodík a štandardov projektového riadenia

Udržateľné projektové riadenie (3 hodiny)

  • udržateľnosť projektov
Odborný garant Ing. Jana Samáková, PhD.
Organizačný garant Ing. Jana Samáková, PhD. Tel.: +421 906 068 187
Email: jana.samakova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 8 hodín Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka
Cena 80 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Zvýšenie odbornosti,Odborná spôsobilosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!