Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu TRÉNING INTERNÝCH TRÉNEROV (LEKTOROV)
Profil absolventa

Absolventi kurzu majú rozvinuté trénerské/lektorské/prezentačné zručnosti v oblasti vedenia tréningov/školení.

Osnova
  • vedieť definovať princípy vzdelávania dospelých
  • vedieť rozlišovať štýly učenia a mať zmapovaný svoj vlastný štýl
  • vedieť prvky modelu úspešnej komunikácie trénera
  • mať precvičené základné zručnosti úspešnej komunikácie trénera
  • vedieť zásady úspešnej prezentácie z obsahového a formálneho hľadiska
  • mať precvičené štruktúrovanie obsahu tréningových blokov
  • mať precvičené tréningové techniky
  • vedieť pracovať s dynamikou skupiny
  • vedieť vymenovať stratégie zvládania ťažších účastníkov pri výučbe
  • mať spätnú väzbu na vlastný štýl vedenia tréningu

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!