Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu TIME MANAŽMENT
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú efektívnejšie spôsoby hospodárenia s časom a poznajú svoj vplyv na manažment času, ovládajú  postupy a techniky zamerané na plánovanie a využívanie disponibilného času.

Osnova
  • Definovanie času ako jedného z najcennejších zdrojov
  • Určenie vlastných zlodejov času a ciest na ich elimináciu
  • Analýza vlastného pracovného dňa
  • Generácie manažmentu času
  • Index naliehavosti
  • Zvládanie stresu
  • Organizovanie a efektívne využívanie vlastného času

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!