Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu THE EUROPEAN BUSINESS COMPETENCE* LICENCE /EBCL/ - ÚROVEŇ A - ZÁKLADY PODNIKANIA
Profil absolventa

Absolvent EBCL si osvojí správny význam základných pojmov z oblasti podnikovej ekonómie a naučí sa chápať ekonomické súvislosti a vzťahy. Mal by rozumieť odbornej ekonomickej terminológii, základným účtovným dokumentom, právnym formám podnikania, mal by vedieť pripraviť  podnikateľský plán, kalkuláciu nákladov, cenu produktov resp. služieb a vedieť analyzovať aktuálnu finančnú situáciu organizácie.
The European Business Competence* Licence /EBCL/ je akreditovaný medzinárodný certifikát z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu osvedčujúci, že držiteľ certifikátu má kľúčové kompetencie potrebné k tomu, aby sa aktívne zúčastnil podnikateľského života,  alebo začal nový biznis,  aby  bol schopný rozhodovať o finančných aspektoch podnikania a bol schopný riadiť akékoľvek útvar v organizácii, ktorý má na starosti finančné rozhodnutia. 

Osnova
  • Obchodné právo.
  • Kalkulácie nákladov a tvorba cien
  • Základy účtovníctva
  • Podnikateľské ciele a pomerové ukazovatele
Odborný garant Doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. Ing. Viera Bestvinová, PhD. Tel.: +421 906 068 148
Email: jaromira.vanova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu Podľa záujmu účastníkov ponúkame rôzne formy kurzov prípravy na skúšku EBC*L: • prípravný kurz v rozsahu 7 hodín, • prípravný kurz v rozsahu 18 hodín, • prípravný kurz v rozsahu 34 hodín. Forma: • prezenčná forma • e- learning • kombinovaná forma
Miesto konania MTF STU v Trnave, resp. podľa záujmu účastníkov kurzu
Cena 150-500 € / na osobu v závislosti od dĺžky a formy kurzu
Priznané právo Ministerstvom školstva SR pod číslom 2585/2008/22/1.
od: 2008


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma eLearning - dištančná,Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!