Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu SYSTÉMY HODNOTENIA ZAMESTNANCOV A VEDENIE HODNOTIACICH ROZHOVOROV
Profil absolventa

Absolventi kurzu majú rozvinuté zručnosti v oblasti vedenia hodnotiacich rozhovorov a tvorby hodnotiacich systémov.

Osnova

Poznať ciele a význam hodnotenia zamestnancov, vedieť prínosy hodnotenia zamestnancov pre zamestnanca, nadriadeného a podnik ako celok, poznať metódy hodnotenia, poznať hodnotenie na základe stanovených kritérií, vedieť identifikovať a definovať kritéria hodnotenia a určovať stupne ich naplnenia, vedieť princípy vedenia hodnotiaceho rozhovoru, poznať kroky a fáza vedenia hodnotiaceho pohovoru, vedieť používať princípy spätnej väzby pri vedení hodnotiaceho pohovoru, mať precvičené komunikačné zručnosti pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, vedieť stanovovať ciele zamestnancom, mať spätnú väzbu z vedenia hodnotiaceho rozhovoru, poznať najčastejšie chyby pri hodnotení zamestnancov.

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!