Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu ŠTATISTICKÉ RIADENIE PROCESOV (SPC)
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú metódy a nástroje štatistického riadenia procesov. Majú odpovedajúce vedomosti a skúsenosti pre ich uplatňovanie  pri zabezpečovaní a zlepšovaní kvality  výrobných procesov.

Osnova

Základné štatistické termíny. Histogram rozdelenia početnosti. Normálne rozdelenie pravdepodobnosti. Podstata zlepšovania výrobných procesov. Štatistická regulácia procesu. Spôsobilosť procesov, strojov,  resp. výrobných zariadení. Analýza systému merania. Štatistické preberanie.

Odborný garant Doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. Tel.: +421 906 068 148
Email: marta.kucerova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2dni) Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, resp. priestory u zákazníka
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Študent strednej školy,Absolvent TU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!