Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu RIEŠENIE KONFLIKTOV A PRINCÍPY VYJEDNÁVANIA
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú  postupy a techniky zamerané na predchádzanie a racionálne riešenie interpersonálnych konfliktov. Vedia sa pripraviť a viesť vyjednávanie založené na záujmoch.

Osnova

Definovanie konfliktu a základných zdrojov konfliktu
Spôsoby riešenia konfliktov
Priebeh a štádiá konfliktu
Úloha mediátora v procese riešenia konfliktov
Postup riešenia konfliktov
Modelovanie situácií zameraných na použitie efektívneho postupu riešenia konfliktov
Vyjednávanie. Typy vyjednávania a príprava argumentov. Rozvoj zručností potrebných pri riešení konfliktov a vyjednávaní (parafráza, počúvanie, formulácia argumentov, spätná väzba, nevrbálna komunikácia)
 

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!