Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu PODNIKOVÉ FINANCIE PRE NEFINANČNÍKOV
Profil absolventa

Absolvent získa základné vedomosti a zručnosti v práci s finančnými informáciami v podniku – pre iných ako ekonomických a  finančných manažérov na rôznych úrovniach riadenia v podniku.

Osnova
  • Hodnotový pohľad na činnosť (transformačný proces) v podniku (vstupy -náklady, výstupy -výnosy, zisk, majetok, kapitál)
  • Finančné a nefinančné ciele podniku a možnosti merania ich plnenia, peňažný a akruálny pohľad na výsledky podniku
  • Ako zabezpečiť TP majetkom a ako získať zdroje na jeho financovanie – základné porovnanie zdrojov financovania, špecifiká financovania dlhodobého (investičného) majetku
  • Trojbilančný a štvorbilančný systém finančných výkazov – aké informácie pre riadenie poskytuje
  • Finančno-ekonomické ukazovatele – obraz o finančnej úspešnosti podniku
  • Riadenie tvorby zisku: vzťah náklady-cena-objem produkcie-zisk
Odborný garant Doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Jana Šnircová, PhD. Tel.:
Email: jana.snircova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: prezenčná
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické,Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!