Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
Profil absolventa

Absolventi kurzu budú vedieť základné predpisy a normy súvisiace so mzdovou a personálnou problematikou, urobiť výpočet mzdy, poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku, urobiť ročné zúčtovanie a spracovávať mzdovú agendu.

Osnova
  • orientovať sa v základoch pracovného práva, mzdovej legislatívy, v pracovnej zmluve, problematike vymeriavacieho základu, priemerného zárobku,
  • spracovávať podklady pre výpočet mzdy a prakticky vypočítať čistú mzdu v rámci rôznych skupín (študenti, dôchodcovia, skrátené pracovné pomery, pracovné pomery všeobecné, pracovné pomery v rámci dohôd, konatelia a štatutári),
  • poznať problematiku všetkých druhov poistného a vedieť určiť výšku poistného,
  • poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, vedieť určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie dane,
  • orientovať sa v registračných, oznamovacích povinnostiach a komunikácii s príslušnými úradmi - daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou,
  • prakticky spracovávať mzdovú agendu na PC v účtovnom softvéri.
  • Kurz je orientovaný na praktickú stránku mzdového účtovníctva - riešenie príkladov a praktické spracovanie mzdovej agendy na PC v účtovnom softvéri Pohoda.
Odborný garant Ing. Mária Homokyová, PhD.
Organizačný garant Ing. Mária Homokyová, PhD. Tel.:
Email: maria.homokyova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín (3 dni) Forma: prezenčná
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena Dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!