Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu MULTIKULTURÁLNE PROJEKTOVÉ TÍMY A EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
Profil absolventa

Absolvent kurzu „Multikultúrne projektové tímy a efektívna komunikácia“ má vedomosti z projektovej komunikácie a riadenia projektovej komunikácie pri malých, stredných a veľkých projektoch. Absolvent chápe podstatu tímovej práce v projektoch a multikulturalitu v projektoch.  Absolvent má zručnosti z oblasti multikultúrnej diverzity a stereotypie a multikultúrnej kompetencie.

Osnova

Projektová komunikácia (2 hodiny)

  • Základné pojmy,
  • Typy komunikácie, metódy a nástroje projektovej komunikácie
  • Riadenie projektovej komunikácie

Tímová práca v projektoch (2 hodiny)

  • Základné pojmy, výboj tímu
  • Modely budovania tímu (model 3P, model rozvoja tímu, model DECIDE)

Multikulturalita v projektoch (4 hodín)

  • Diverzita a stereotypia
  • Multikultúrna kompetencia
Odborný garant Ing. Jana Samáková, PhD.
Organizačný garant Ing. Jana Samáková, PhD. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. Tel.: +421 906 068 187
Email: jana.samakova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 8 hodín (1 deň) Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka
Cena 80 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Zvýšenie odbornosti,Odborná spôsobilosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!