Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu MS PROJECT
Profil absolventa

Absolvent kurzu „MS Project“ sa naučí správne používať základnú terminológiu projektového manažmentu potrebnú pre prácu v aplikácie MS Project. Uchádzač sa naučí nastaviť parametre projektu, pochopí plánovanie úloh a plánovanie zdrojov. Uchádzač po absolvovaní kurzu bude schopný definovať zdroje, priradiť zdroje k úlohám a vyrovnávať zdroje.

Osnova

Založenie projektu

Plánovanie úloh

  • Informácie o projekte
  • Pracovný čas, vytvorenie kalendárov
  • Definícia úloh
  • Automatické plánovanie

Plánovanie zdrojov

  • Typy zdrojov
  • Plán zdrojov
  • Priradenie zdrojov k úlohám
  • Vyrovnávanie zdrojov a preťaženie

Sledovanie priebehu projektu

Odborný garant doc. Ing. Jana Šujanová
Organizačný garant Ing. Jana Samáková, PhD. Tel.: +421 906 068 187
Email: jana.samakova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín (3 dni) Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka
Cena 240 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Zvýšenie odbornosti,Odborná spôsobilosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!