Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu MODEROVANIE PRACOVNÝCH STRETNUTÍ, WORKSHOPOV
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú  postupy a techniky moderovania pracovných stretnutí.

Osnova
  • Poznať rolu moderátora
  • Poznať kroky pri moderácii
  • Vedieť dosiahnuť cieľ stretnutia
  • Mať rozvinuté zručnosti moderátora
  • Vedieť si pripraviť problémovo orientované stretnutie
  • Poznať diverg. a konverg. metódy riešenia problémov a ich aplikáciu pri skupinovom riešení problémov
  • Vedieť zvládať náročné situácii (konfliktné a iné) v procese riešenia
  • Vedieť klásť vhodné otázky
  • Vedieť zvládať „neštandardných“ účastníkov stretnutia
  • Mať precvičené moderovanie na konkrétnej situácii

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!